top of page
Concrete Wall
  • lars2016

Hvordan justere gir på sykkelen

Det finnes tre hovedtyper justeringer du kan gjøre på et Shimano derailleur girsystem: høydejustering, parallelljustering og limitjustering.


Høydejusteringen ("b-skruen") sørger for at kjedet ligger riktig på tannhjulet når du er i lave gir. Dette gjøres ved å justere skruen som sitter bak derailleuren. Hvis kjedet henger slapt, kan du stramme denne skruen for å løfte derailleuren litt høyere opp. Hvis kjedet er for stramt, kan du løsne skruen for å senke derailleuren litt.


Parallelljusteringen (også kalt indeksjustering - "a-skruen") sørger for at derailleuren beveger seg parallelt med tannhjulet når du skifter gir. Dette gjøres ved å justere skruen som sitter bak derailleuren. Hvis kjedet hopper av tannhjulet når du skifter gir, kan det være at derailleuren ikke beveger seg parallelt med tannhjulene. I så fall kan du prøve å justere "a-skruen" ved å stramme eller løsne wiren. Gir har ofte en justeringsskrue der wiren treffer giret, som forenkler denne prosessen(ikke på bildet). Tilsvarende skrue finnes ofte på gir sjalten også, slik at du har mulighet til litt raskere. Limitjusteringen bestemmer hvor langt giret maksimalt kan beveget seg ut eller inn. Hvis kjedet faller av og kiler seg mellom tannhjulene og rammen, eller tannhjulene og eikene på hjulet er det tegn på at giret må limit justeres.


Her er en trinnvis guide for å justere et Shimano derailleur girsystem:

  1. Finn girskruene. Du finner de ofte slik de er plassert på bildet nedenfor.

  2. Juster høydejusteringen. Roter b-skruen med klokka for å løfte derailleuren opp, eller mot klokka for å senke den. Juster skruen til kjedet ligger riktig på tannhjulet når du er i lave gir. Når kjedet er på det letteste giret på sykkelen skal kjedet akkurat være strammet opp av girarmen. Dersom kjedet henger i en bue, må b-skruen roteres med klokka. Dersom kjedet fortsatt er for slapt når skruen er helt inne, betyr det at kjedet er for langt og må kuttes. Ta i såfall kontakt med din lokale forhandler.

  3. Juster parallelljusteringen. Roter a-skruen med klokka for å få derailleuren til å bevege seg nærmere det minste tannhjulet, eller mot klokka for å få den til å bevege seg lenger unna. Når man skifter gir, skal det bevege seg like sømløst opp og ned.

  4. Juster limitskruene. H og L skruene bestemmer hvor langt inn eller ut giret kan bevege seg. Gir til det letteste giret. Kan giret bevege seg lenger inn enn det letteste giret må L skruen roteres med klokken. Er det vanskelig å gire opp til det letteste giret må L skruen roteres mot klokken. En L-skrue er perfekt justert når giret går lett til førstegir, men når man prøver å gire videre til et enda lettere gir vil ikke giret en gang bevege på seg. Samme prosedyre gjelder for H-skruen med unntak at man girer til det tyngste giret(minste tannhjulet)

  5. Test sykkelen og skift gir. Prøv å skifte gir for å se om kjedet hopper av tannhjulet eller om derailleuren beveger seg sømløst. Hvis det fortsatt er problemer, må du kanskje justere skruene litt til.

Girjustering H, L justeringsskrue B skrue

114 views0 comments

Comments


bottom of page